Zapraszamy na finał IX edycji międzypokoleniowego projektu Art Generacje! 

Powstała publikacja o Teatrze Zaangażownym Społecznie. Zapraszamy do czytania!

O fundacji

Fundacja została powołana w marcu 2011 przez osoby, które od wielu lat profesjonalnie zajmują się pracą metodą teatru zaangażowanego społecznie (TZS) w obszarze kultury, szeroko pojętej edukacji i rozwoju osobistego. Fundatorzy połączyli swe siły aby tworzyć i wspierać niekomercyjne projekty, w których drama i teatr służą podniesieniu jakości życia ich uczestników - szczególnie w odniesieniu do grup marginalizowanych i defaworyzowanych.

czytaj więcej

Zespół

zaufanie
energia
dialog
otwartość
szacunek
wolność
przestrzeń
życzliwość
ambicja
uwaga

Współpracujemy z wieloma pedagogami, reżyserami, aktorami i artystami. Jeśli chcesz zobaczyć, które osoby tworzyły konkretne przedsięwzięcie, wejdź w zakładkę projekty