Jarosław Rebeliński

Absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie na Wydziale Wiedzy o Teatrze. Skończył kurs doskonalący „Drama w edukacji” organizowany przez ODN w Warszawie we współpracy z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki oraz ASSITEJ, „Kurs kwalifikacyjny dla edukatorów dramy” organizowanego przez Polski Ośrodek ASSITEJ oraz kurs Teatru Forum (forma teatru adresowana do grup defaworyzowanych społecznie, służąca przeciwdziałaniu wykluczeniu i radzenia sobie z opresją) organizowany przez Fundację Drama Way. Od trzech lat prowadzi na tym kursie konsultacje reżyserskie.

Ukończył projekt: „Więcej niż teatr” (grudzień 2015 do październik 2016) organizowany przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, który koncentrował się wokół sztuki angażującej osoby z niepełnosprawnościami, poruszając się w przestrzeni sztuk performatywnych, w szczególności teatru, sztuk wizualnych oraz filmu. Przez cztery lata był opiekunem terapeutą w Ośrodku Adaptacyjnym dla Młodzieży Niepełnosprawnej (obecnie ŚDS prowadzony przez Fundację Akces).

Aktualnie jest Kierownikiem Teatru w Gdańskim Archipelagu Kultury, w którym realizuje autorskie projekty: Projekt Drama, Teatr Forum. Koordynuje działania na rzecz mieszkańców dzielnicy Orunia i okolic, m.in. warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży „Kroniki Dzielnicowe” oraz „Historie po Oruńsku” – teatr ze społecznością lokalną.

W latach 2009-2016 wykładowca w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej na wydziale pedagogiki. Organizator Festiwalu Akcept. Były aktor Teatru Znak i Teatru Snów. Założyciel i reżyser Teatru Poza Tym, Teatru Pedagogów oraz Teatru Razem (teatr integracyjny). Inicjator i założyciel nieformalnej grupy IM+ działającej na rzecz środowiska osób z niepełnosprawności intelektualną.