Aldona Żejmo-Kudelska

Superwizorka metody dramy, trenerka warsztatu rekomendowana przez PTP, fundatorka i Prezeska Fundacji Edukacji i Kultury Drama Way, autorka wielu artykułów na temat Teatru Zaangażowanego Społecznie (możesz je przeczytać na www.teatrzaangazowany.dramaway.pl).

Ukończyła studia magisterskie w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, CESLĘ (Centrum Studiów Latynoamerykańskich), Szkołę Trenerów Biznesu TROP, uczestniczyła w warsztatach szkoleniowych prowadzonych w Polsce i Wielkiej Brytanii przez m.in. John Somersa, Madaline Anderson-Warren, Ann Seymour oraz Adriana Jacksona. Jest absolwentką stażu w zespole terapeutów rodzinnych Grupy Synapsis oraz kursu w zakresie profesjonalnej pomocy psychologicznej w Laboratorium Psychoedukacji. Ukończyła także kurs dramy w Stowarzyszeniu ASSITEJ.

Od 2000 roku wprowadzała metodę dramy do Polski, tworząc w latach 2000-2008 Stowarzyszenie Praktyków Dramy „STOP-KLATKA”. W latach 2002-2005 była członkiem jego Zarządu, a w latach 2005-2008 jego Prezesem. Od 2001 r. tworzy i realizuje projekty profilaktyczne, edukacyjne i rozwojowe adresowane do młodzieży i społeczności lokalnych wykorzystujące metodę dramy i Teatru Zaangażowanego Społecznie. Ostatnio prowadzone projekty to: „Teatr Codzienny” - opiekunka merytoryczna Kursu Teatru ze Społecznością (od 2012 r.), „Art Generacje” - twórczyni koncepcji projektu, prowadząca warsztaty, „To Mi Gra” - twórczyni koncepcji projektu, prowadząca warsztaty. Docenia i angażuje się w pracę z tzw. „trudnymi grupami", projekty prowadzone metodą Teatru w Edukacji oraz Teatru ze Społecznością.

Jest współtwórczynią i trenerką powstałej w 2012 roku Szkoły Trenerów Dramy Drama Way – jedynego kompleksowego szkolenia tego typu w Polsce. Od 2013 roku odpowiada za organizację Szkoły i jej zawartość merytoryczną.

Od 2002 prowadzi Treningi dramowe łącząc doświadczenie praktyka z wiedzą z zakresu pracy z grupą/pomocy psychologicznej i teorią dramy/Teatru Zaangażowanego Społecznie. Obecnie doskonali swoje umiejętności uczestnicząc w szkoleniach i kursach z zakresu dramaterapii i pomocy psychologicznej.

Podsumowując: ma olbrzymie doświadczenie, nieustannie się rozwija i kocha to, co robi.

Poza tym znajduje czas by dostrzec także piękno gór po których z radością wędruje oraz spokój Podlasia, które jest jej drugim domem.

e-mail: aldona.kudelska@dramaway.pl
tel.: 607 937 719