projekty zakończone

WIELOGŁOS – program profilaktyki alkoholowej

"Wielogłos" to projekt profilaktyczny wzorowany na formule Teatru w Edukacji (ang. Theatre In Education- TIE). Formuła ta wykorzystuje spektakl teatralny oraz techniki dramowe by w oparciu o historię konkretnego bohatera poruszać zagadnienia istotne społecznie.

"Wielogłos" jest programem z zakresu profilaktyki alkoholowej realizowanym z młodzieżą gimnazjalną i licealną. Podczas warsztatów uczestnicy poznają historię 16-letniej Majki, która podczas wycieczki szkolnej wraz ze swoimi przyjaciółmi kradnie alkohol i upija się do nieprzytomności. Konsekwencją tego wybryku może być wydalenie ze szkoły.

Tylko w roku 2012 programem zostało objętych 360 uczniów i 40 pedagogów gimnazjów z terenu Dzielnicy Wilanów.

Koordynator projektu – Aldona Żejmo-Kudelska