Maria Depta

Fundatorka i wiceprezeska Fundacji Edukacji i Kultury Drama Way, superwizor metody dramy z ponad siedemnastoletnim doświadczeniem, dżokerka Teatru Forum, trenerka warsztatu rekomendowana przez PTP, nauczycielka akademicka.
 
Ukończyła studia magisterskie w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, roczny kurs Dramy Stosowanej w Exeter University (Wielka Brytania) oraz Pomagisterskie Dzienne Studium Dziennikarstwa UW. Jest absolwentką Szkoły Trenerów Biznesu FRDL i wielu polskich i zagranicznych kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu pracy z grupą, dramy i Teatru Zaangażowanego Społecznie.

Od 2002 tworzy i realizuje warsztaty, szkolenia, społeczne i edukacyjne i profilaktyczne projekty TZS adresowane do różnych grup odbiorców (m.in. uchodźców, nauczycieli, trenerów, żołnierzy, seniorów, wychowanków i wychowawców MOWów/MOSów, więźniów, liderów, osób niepełnosprawnych młodzieżowych, aktorów). Od 2003 roku wprowadzała metodę dramy do Polski, tworząc Stowarzyszenie Praktyków Dramy „STOP-KLATKA” (działa w nim do 2010 roku m.in. jako Przewodnicząca Rady Programowej i członek Zarządu). Pierwszy spektakl Teatru Forum stworzyła w 2004 roku. Ma za sobą ponad 7 000 godzin pracy z grupą.

W latach 2005-2019 była pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Pedagogium w Warszawie, gdzie prowadziła m.in. kursy "Socjodrama",  "Techniki dramowe" i "Dramowe projekty w twórczej resocjalizacji". Współpracowała także z innymi uczelniami (m.in. UW, SWPS) oraz z wieloma organizacjami, m.in. Centrum Praw Kobiet (m.in. współprowadząc grupy teatralno-terapeutyczne dla kobiet doświadczających przemocy), Domem Spotkań z Historią, domami kultury, bibliotekami.

Od 2019 roku jest kierowniczką Wydziału Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji. Od 2011 roku tworzy Drama Way, gdzie realizuje warsztaty i projekty według metodologii Teatru Uciśnionych (m.in. projekt To Mi Gra), Teatru ze Społecznością (m.in. projekt Art Generacje) i Teatru w Edukacji (m.in. projekt Wielogłos) oraz prowadzi warsztaty z zakresu wykorzystania tych metod z pracy z grupą. W latach 2012-2017 była kierowniczką merytoryczną  Kursu Teatru Forum. Jest współtwórczynią, trenerką i superwizorem Szkoły Trenerów Dramy Drama Way oraz autorką wielu artykułów na temat Teatru Zaangażowanego Społecznie.
 
Obecnie jest w trakcie szkolenie drugiego stopnia na dramaterautkę. Lubi wyprawy rowerowe, bliska jest jej filozofia, szczególnie stoicyzm :)

e-mail: maria.depta@dramaway.pl
tel.: 606 617 867