Projekty

Realizacją projektów dramowych i dramowo-teatralnych zajmujemy się od 2000 roku. W roku 2004 zrealizowaliśmy - we współpracy i pod superwizją Johna Somersa - nasz pierwszy projekt Teatru w Edukacji. W kolejnych latach - zafascynowani ideami Teatru ze Społecznością i Teatru Forum - stworzyliśmy i przeprowadziliśmy pierwsze działania bazujące na tych właśnie koncepcjach. Od 2012 roku prowadzimy intensywną działalność szkoleniową prowadząc Kursy Teatru Forum i Teatru ze Społecznością, w trakcie których przekazujemy wiedzę i doświadczenie innym osobom zainteresowanym tymi formami pracy.  W pracy z drugim człowiekiem blisko nam do takich koncepcji jak: psychologia humanistyczna, profilaktyka pozytywna, filozofia i metodyka Augusto Boala i Johna Somersa. Tworzone projekty konsultujemy ze specjalistami; wśród instytucji, które doceniły jakość naszych działań są m.in. Instytut Psychiatrii i Neurologii - Pracownia PRO-M, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, a także wiele szkół i Ośrodków Pomocy Społecznej.

Zachęcamy do zapoznania się z projektami realizowanymi przez naszą Fundację:

Projekty