to mi gra

"TO MI GRA - aktywizacja obywatelska młodzieży" to projekt z zakresu edukacji i animacji społeczno-kulturalnej, którego podstawowym celem jest zwiększenie aktywności obywatelskiej wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW) i nastolatków mieszkających w Ośrodku dla Cudzoziemców (ODC) w Warszawie.


W ramach projektu zostały przeprowadzone warsztaty dramowe będące punktem wyjścia do stworzenia spektaklu Teatru Forum pt. „Madina”. Przedstawienie zostało zaprezentowane w lokalnych społecznościach: Ośrodkach dla Cudzoziemców, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i Ośrodkach Socjoterapii. Uczestnicy stworzyli także - we współpracy z artystami - publikację oraz piosenkę hiphopową odnoszące się do tematyki tolerancji. W ramach projektu zostały przygotowane czarno-białe zdjęcia autorstwa Doroty Sobolewskiej. Zachęcamy również do obejrzenia zdjęć z finału projektu w Ośrodku dla Cudzoziemców.

Projekt zajął II miejsce w kategorii "organizacje pozarządowe" Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej.

Więcej o projekcie można przeczytać tutaj.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Adam Gąsecki, Amina Demilova, Aldona Żejmo-Kudelska, Artur Świtalski, Barbara Żach, Dorota Sobolewska, Emil Wardin, Jacek Wajszczak, Katarzyna Kalinowska, Kheda Soldaeva, Łukasz Mordon, Maciej Hanczewski, Magdalena Zaborska, Maria Depta, Maria Maievska, Inga Shemaeva, Monika Nowogrodzka, Paweł Tomanek, Radosław Kaliski, Wiktor Troyan, Weronika Brączek

DZIĘKUJEMY

Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu nr 4 w Warszawie, Ośrodkowi dla Cudzoziemców Warszawa - Targówek, Fundacji dla Wolności.

SPONSORZY

Projekt "TO MI GRA - aktywizacja obywatelska młodzieży" jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

FIO