Fundacja

Fundacja została powołana w marcu 2011 przez osoby, które od wielu lat profesjonalnie zajmują się pracą metodą Teatru Zaangażowanego Społecznie (TZS) oraz Teatru w Edukacji (TiE) w obszarze kultury, szeroko pojętej edukacji i rozwoju osobistego. Fundatorzy połączyli swe siły aby tworzyć i wspierać niekomercyjne projekty, w których drama i teatr służą podniesieniu jakości życia ich uczestników - szczególnie w odniesieniu do grup marginalizowanych i defaworyzowanych.

Zespół Fundacji specjalizuje się w:

Zespół Fundacji tworzą osoby, które w działania na rzecz innych zaangażowały swoją pasję, energię twórczą, ale także wysokie umiejętności i kwalifikacje.

 • 2011 ZACZYNAMY Powstaje Drama Way Fundacja Edukacji i Kultury. Realizujemy pierwszy projekt "Wielogłos" (TIE). Na konferencji IPSiR UW prowadzimy blok tematyczny Legislative Theatre.
 • 2012 Znajdujemy nasze miejsce na ziemi! Od tego momentu siedzibą Fundacji jest ul. Chocimska 12/4 w Warszawie. Realizujemy pierwsze kursy: Tetru Forum i Teatru ze Społecznością.
 • 2013 realizujemy I edycję międzypokoleniowego projektu edukacji kulturalnej ART-GENERACJE.
 • 2014 Po długiej pracy edytorskiej wraz z wydawnictwem Cyklady wydajemy pierwszą w Polsce książkę Augusto  Baala "Gry dla aktoró i nieaktorów"
 • 2015 Dostajemy 3-letnią dotację na realizację projektu Art Generacje. Możemy zatrudnic nowe osoby: do naszego zespołu dołącza na stałe Weronika Brączek i Adam Gąsecki.
 • 2016 Swoje działania poszerzamy o stworzenie 2 filmów na temat Teatr Forum i Teatru ze Społecznością. Rozwijamy portal teatrzaangazowany.dramaway.pl
 • 2017 szkolimy animatorów w ramach projektu Teatr Codzienny, realizujemy projekt Art Generacje i TO MI GRA, rozwijamy portal wiedzy
 • 2018 realizujemy projekt Art Generacje, piszemy artykuły na temat Teatru Zaangażowanego Społecznie, uczestniczymy w konferencjach i szkolimy na terenie całej Polski
 • 2019 realizujemy projekt Art Generacje, zaczynamy szkolić grupy międzynarodowe w ramach projektów Erasmus, remontujemy siedzibę na Chocimskiej
 • 2020 przychodzi pandemia i...nie poddajemy się! realizujemy projekt Art Generacje w wersji online. Dostajemy nagrodę WPEK.
 • 2021 pandemia trwa, a my...realizujemy Art Generacje, szkolimy z Teatru Forum w wersji online, robimy spektakle Teatru Forum online
 • 2022 realizujemy projekt Art Generacje, wydajemy publikację Teatr Zaangażowany Społecznie w Polsce. Teoria i praktyka. Superwizujemy projekty Teatru Forum.