BOAL IN PRACTICE

 

BOAL IN PRACTICE to międzynarodowy projekt szkoleniowy, którego celem jest rozpowszechnienie metod i technik dramowych wśród osób pracujących z grupami, w tym z młodzieżą i całymi spolecznościami w Polsce, Czechach, na Litwie, Macedonii, Słowenii, Bułgarii, Francji, Portugalii, Hiszpanii, Niemczech, we Włoszech oraz Estonii. Łączy nas przekonanie, że metodologia dramy wspiera rozumienie międzykulturowe i pracę z grupami wewnętrznie zróżnicowanymi, zatem chcemy ją bardziej zgłębiać!

W trakcie kursu, w którym wezmą udział 24 osoby, będziemy pracować z zabawami i ćwiczeniami opisanymi w książce “Gry dla aktorów i nie-aktorów” Augusto Boala, która uznawana jest za podręcznik dla trenerów dramy. Wykorzystamy ją jako zasób do rozwoju naszych uczestników. Skupimy się na eksploracji wybranych gier i zabaw, które sprawdzają się w pracy z takimi tematami jak: komunikacja, społeczność, wartości, konflikt, status władzy czy opresja.

Kurs przeznaczony jest dla osób pracujących z młodzieżą, edukatorów, trenerów, liderów grup, którzy chcą:

  •  poznać i przećwiczyć gry i zabawy Augusto Boala;
  •  wzbogacić swój narzędziownik do pracy z grupą o niekonwencjonalne i angażujące metody i techniki;
  •  pogłębić wiedzę i umiejętności prowadzenia warsztatów metodami teatralnymi oraz doboru odpowiednich ćwiczeń do potrzeb grupy,
  •  wzmocnić kompetencje w zakresie wyboru tematów i prowadzenia refleksji po ćwiczeniach teatralnych.

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu programu Erasmus+ Młodzież.

[EN]

BOAL IN PRACTICE is a project which aims to make drama tools more accessible for youth workers in Poland, Czech Republic, Lithuania, North Macedonia, Slovenia, Bulgaria, France,
Portugal, Spain, Germany, Italy and Estonia. We believe that this methodology enhances creating intercultural understanding and helps working with internally diverse groups, hence
we want to explore it more!

During a training course with 24 international participants we will work with drama tools, specifically games and role playing activities described in the book: “Games for actors and
non-actors”, which is considered a manual for drama trainers. We will take it as a resource to share and practice with our participants. The specific games which participants will learn
during the course can serve as tools for youth workers to address topics such as communication, community, values, conflicts, violence, status of power, and oppression.

The training course will gather youth workers, educators, trainers, youth leaders, facilitators, with the objectives of:

  • getting to know and experiencing the games of Augusto Boal;
  • enriching trainer’s set of tools with new, unconventional and engaging tools/ methods to work with a group;
  • deepening the knowledge on workshop/ training facilitation using theatre methods, including criteria for choosing appropriate methods for the group,
  • enhancing the competence of participants to being able to choose, lead and facilitate reflection after theatre activities and games.

This project is being implemented with the support of the Erasmus+ Youth programme.