Aldona Żejmo-Kudelska

Superwizor metody dramy, trenerka warsztatu rekomendowana przez PTP, fundatorka i Prezeska Fundacji Edukacji i Kultury Drama Way, autorka wielu artykułów na temat Teatru Zaangażowanego Społecznie.

Ukończyła studia magisterskie w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, Szkołę Trenerów Biznesu TROP i kurs dramy w Stowarzyszeniu ASSITEJ. Szkoliła się zagranicą uczestnicząc w warsztatach szkoleniowych prowadzonych przez brytyjskich praktyków dramy m.in. John Somersa, Madaline Anderson- Warren, Ann Seymour oraz Adriana Jacksona. 
Jest absolwentką stażu w zespole terapeutów rodzinnych Grupy Synapsis oraz kursu w zakresie profesjonalnej pomocy psychologicznej w Laboratorium Psychoedukacji.

Od 2000 roku wprowadzała metodę dramy do Polski, tworząc Stowarzyszenie Praktyków Dramy „STOP-KLATKA”. W latach 2002-2005 była członkinią jego Zarządu, a w latach 2005-2008 jego prezeską.

Od 2002 prowadzi szkolenia/treningi dramowe łącząc doświadczenie praktyka z wiedzą z zakresu pracy z grupą/pomocy psychologicznej i teorią dramy/Teatru Zaangażowanego Społecznie. Jest współtwórczynią, trenerką i superwizorem Szkoły Trenerów Dramy Drama Way. Ma za sobą wiele godzin pracy z grupą, która poza doświadczeniem przyniosła (i nadal przynosi) jej sporo radości. 

Równolegle od 2001 r. tworzy i realizuje projekty profilaktyczne, edukacyjne i rozwojowe adresowane do młodzieży i społeczności lokalnych wykorzystujące metodę dramy i Teatru Zaangażowanego Społecznie. Ostatnio prowadzone projekty to: „Teatr Codzienny” - opiekunka merytoryczna Kursu Teatru ze Społecznością (od 2012 r.)., „Art Generacje” - twórczyni koncepcji projektu, prowadząca warsztaty, „To Mi Gra” - twórczyni koncepcji projektu, prowadząca warsztaty. Docenia i angażuje się w pracę z tzw. „trudnymi grupami", projekty prowadzone metodą Teatru w Edukacji oraz Teatru ze Społecznością.

Choć lubi swoją pracę, dostrzega piękno gór po których z radością wędruje oraz spokój Podlasia, które jest jej drugim domem.

e-mail: aldona.kudelska@dramaway.pl
tel.: 607 937 719