art generacje

ART GENERACJE to międzypokoleniowy projekt teatru zaangażowanego społecznie, skierowany do ludzi wszystkich pokoleń: Młodzieży (od 13 lat), Dorosłych i Starszych. Z naszych doświadczeń i obserwacji wynika, że te grupy mają głęboką potrzebę poczucia wspólnoty spowodowanej działaniami artystycznymi. Zarówno młodzi, jak i trochę starsi chcą rozwijać swoje umiejętności i talent; chcą by ich artystyczny głos został dostrzeżony i szanowany.

Projekt prowadzony jest metodą Teatru ze Społecznością. Każda edycja ma swój temat przewodni. W toku warsztatów twórczych mieszana pokoleniowo grupa bada temat - szuka bliskich sobie aspektów, znaczeń, pytań. Uczestniczki i uczestnicy inspirują się swoimi doświadczeniami, literaturą, filmami, snami. Tworzą improwizacje, etiudy, piszą wiersze, konstruują obiekty, kontaktują się ze swoim ciałem. Pracują indywidualnie, w parach, trójkach, małych i większych podgrupach. Wzajemne pokazy etiud służą zespołowemu omawianiu i analizie treści. Efektem finalnym są nie tylko spektakle – uczestnicy wypracowali m.in. instalacje, performansy, happening.

 

Edycja I - 2013 rok

Przed uczestnikami I edycji Art Generacji postawiono trudne, ale fascynujące pytanie - jak będzie wyglądać świat w 2060 roku? Czy będzie istniała tradycyjna rodzina? Kto i jak będzie nas leczył? W jaki sposób będziemy wyrażać uczucia? Bawić się? Do wspólnych rozważań zaproszono futurologów, m.in. profesora Lecha Zachera; zorganizowano również wiele warsztatów artystycznych, których tematem przewodnim była przyszłość. Podsumowaniem prac był Wieczór Opowieści wyreżyserowany przez Wojciecha Farugę, a finałem całego projektu był spektakl w reż. Johna Somersa pt. “„Generation Express 1960_2060”. Projekt realizowany w Warszawie.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z I edycji projeku. 


 

Edycja II - 2014 rok

Edycja II projektu odbywała się w Pilźnie, a jej tematem przewodnim były opowieści lokalne. Temat zainspirowany był odnalezionymi po 70 latach na strychu jednego z domów rysunki 11-letniego Mechela Zweiga. Zebrano opowieści od mieszkańców miasta, ich spostrzeżenia i doświadczenia. Na kanwie ich opowieści powstał spektakl "Zasłyszane u fryzjera", którego celem było rozbudzenie w lokalnej społeczności zainteresowania regionem, z którego pochodzi. Pokłosiem tych działań było zaprezentowanie projektu na wydarzeniach organizowanych przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Q Ruch Sąsiedzki oraz Muzeum Żydów Polskich POLIN.

Zdjęcia z II edycji projektu dostępne są tutaj.

 


 

Edycja III - lata 2015 - 2016

Czas goni nas czy my gonimy czas? Uczestnicy projektu z trzech miast - Pilzna, Dębicy, Warszawy szukali odpowiedzi na to i inne związane z czasem pytania. Refleksje oraz doświadczenia uczestników pozwoliły wypracować aż trzy spektakle przygotowane metodą Teatru ze Społecznością, których głównym mianownikiem było przemijanie - "Czas wspomnień", "Złodziej czasu" oraz "Poczekalnia, czyli gry na czas". Ponadto, w pierwszym etapie grupy pracowały nad swoimi zdjęciami portretowymi i Interaktywnymi Wernisażami Portretów i Refleksji. W ramach projektu powstał również film.

W sumie w działaniach III edycji wzięło udział 100 osób, na wszystkie wydarzenia (wernisaże, spektakle, pokazy filmu) przyszło 700 widzów, od których zebranych zostało 200 pisemnych lub rysunkowych refleksji. 

Zachęcamy do obejrzenia albumów z działań w Warszawie:
o Grupa praska, warsztaty zbierania opowieści
o Grupa mokotowska, warsztaty zbierania opowieści:
o Wernisaż Portretów i Opowieści, finał I etapu w DZiK-u
o Galeria Portretów z Warszawy
o Warsztaty tworzenia spektaklu

Albumy dokumentujące działania w województwie podkapackim:
o Grupy w Pilżnie i w Dębicy
o Galeria Portretów z woj. podkarpackiego
 

Edycja IV - 2017-2018

Czwarta edycja projektu realizowana była w Górznie w roku 2017 i w latach 2017-18 w Warszawie. Część uczestników związana była z instytucjami takimi jak Dom Seniora,  Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. Tematem przewodnim była pamięć.

Grupa w Górznie wypracowała Interaktywny Wernisaż Instalacji „RewolucJO Pamięciowa”. Dobrze znana przestrzeń Gminnego Ośrodka Kultury zmieniła się na dzień Wernisażu nie do poznania w laboratorium badania pamięci. W Warszawie grupa Bielany pracowała przez dwa etapy (lata 2017 i 2018) i stworzyła Interaktywny Wernisaż Instalacji „Buszujący w pamięci” oraz na koniec etapu II – spektakl „Ramy pamięci”. Grupa mokotowska pracowała przez jeden etap i stworzyła spektakl „To wszystko było”. W ramach warszawskiej części projektu powstał również krótki film.

W sumie w działaniach IV edycji wzięło udział 80 osób, na interaktywne wydarzenia artystyczne - dwa wernisaże instalacji i cztery pokazy dwóch spektakli przyszło 400 widzów.

Zachęcamy do obejrzenia albumów:

Grafika
 

 

 

Edycja V - 2018-2019 

Edycja V była realizowana w dwóch miejscach: w Górznie na jesieni 2018 r. i w Warszawie w 2019 r. Tematem przewodnim była miłość.

GÓRZNO. Tematem przewodnim była miłość. Uczestnicy i uczestniczki starali się ją opisać, zrozumieć, poczuć zmysłami. Odwoływali się do własnych doświadczeń i wyobraźni, tworzyli etiudy performerskie i dzieła plastyczne.Efektem tych poszukiwań stał się pomysł na wydarzenie końcowe pod nazwą „Lekcji miłości”. Wnętrze Gminnego Ośrodka Kultury po raz drugi - po wernisażu instalacji w poprzednim roku - zmieniło swoje oblicze. „Lekcja miłości” była performansem, złożonym z kilkunastu elementów, wymyślonych i rozwijanych przez uczestników, ilustrujących różne uwikłania w miłość, w tym miłość między rodzicami i dziećmi, samotność, wzajemne oczekiwania partnerów wobec siebie. Performans został zakończony rozmową z widzami, zwiedzaniem stanowisk i obiektów stworzonych przez uczestników, w tym możliwością zostawienia po sobie barwnych śladów.
W działaniach wzięło udział 15 osób, na performans przyszło 40 widzów.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia. 

WARSZAWA.  Warszawska część edycji V odbyła się w Mediatece Start Mecie na Bielanach w 2019 roku. Poruszane były różne aspekty miłości - romantycznej, rodzicielskiej, do zwierząt, do przyrody, jak również religijne ujęcie miłości. Spektakl budował przestrzeń specyficznej niezwyczajnej restauracji, którą odwiedzali głodni miłości goście. “Głodnymi” zajmowali się kelnerzy zwracający uwagę raczej na dusze niż żołądki gości. Poprzez odegrane sceny i interakcje między postaciami opowiedziane zostały tematy, na których zależało uczestnikom i uczestniczkom grupy, m.in.: akceptacja dla miłości homoseksualnej, kłótnie i wysłuchiwanie się w rodzinie, samotność jako odrzucenie i jako wybór, miłość jako marzenie, miłość jako wspomnienie, z perspektywy czasu, miłość do wroga, śmierć. Po pokazie odbyły się warsztaty z publicznością. Widzowie mogli stworzyć własny przepis na miłość oraz dzielili się swoimi refleksjami; nie zabrakło również ciekawych dyskusji z aktorami. Na spotkaniu podsumowującym z kolei uczestnicy nagrywali krótkie filmy z odpowiedziami na pytania o miłość pozostawione przez widzów po spektaklu. Filmy zostały później opublikowane na facebooku Fundacji. Podczas dwóch dni spektakl zobaczyło ponad 200 widzów.  

 

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Maria Depta, Aldona Żejmo-Kudelska, Katarzyna Markowska, Alicja Jaskulska, Wojciech Faruga, John Somers, Adam Gąsecki, Monika Wyrzykowska, Maria Kwiatek, Karol Smaczny, Marta Chyłek, Mateusz Wołoczko, Marcin Idźkowski, Marek Klapka, Monika Zielińska, Agnieszka Drelich-Magdziak, Katarzyna Żytomirska, Piotr Pardela, Michał "Proceente" Kosiorowski, Agnieszka Zielińska, Jarek Rebeliński, Dorota Sobolewska, Magdalena Limbach, Monika Łada-Bieńkowska, Joanna Płóciennik. 

DZIĘKUJEMY

Agnieszce Drelich-Magdzik, Krzysztofowi Magdziakowi - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Górznie, Katarzynie Pciak i Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii w Łomiankach, Magdalenie Ulejczyk, Annie Łobodzie,  Burmistrzowi Dzielnicy Bielany Panu Tomaszowi Mencinie, księdzu Wojciechowi Drozdowiczowi, Jackowi Podlaskowi i Towarzystwu Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej, Elżbiecie Kurowskiej, Burmistrz Pilzna Ewie Gołębiowskiej, Renacie Plizga i Domowi Seniora przy ul. Rzeszowskiej w Dębicy, Arkadiuszowi Więchowi, Danucie Stołeckiej-Wójcik, Justynie Wnęk, Paulinie Jednorowskiej i DZiKowi, Katarzynie Kuzko-Zwierz i Muzeum Warszawskiej Pragi, Mariannie Majchrzak i Domowi Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej w Warszawie, Marcinowi Kostyrze, Andrzejowi Saramowiczowi, Piotrowi Miśkiewiczowi i Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu nr 4 w Warszawie, Lechowi Zacherowi, Tomaszowi Mazurowi, Adamowi Dąbrowskiemu, Katarzynie Potapowicz, Soni Ruszkowskiej, Mediatece Start-Mecie (w szczególności Panu Wojciechowi A. Jurzykowi)

PARTNERZY

Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej OPS Praga Północ w Warszawie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4 przy ul. Dolnej w Warszawie, Dom Zabawy i Kultury DZiK w Warszawie, Muzeum Warszawskiej Pragi, Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej,  Dom Kultury w Pilźnie, Dom Pomocy Społecznej w Parkoszu, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Pilźnie, Gimnazjum im. Obrońców Ojczyzny w Pilźnie, Liceum Ogólnokształcące im. S. Petrycego w Pilźnie, Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Pilźnie, I LO im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy, II LO im. Ks. J. Twardowskiego w Dębicy, Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dębicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Dom Dziennego Pobytu – Dom Seniora MOPS w Dębicy, Świetlica Środowiskowa Placówka Wsparcia Dziennego "Zgrana Paka" MOPS w Dębicy, Gminny Ośrodek Kultury w Górznie, Fundacja Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Jaskółka, Klub Seniora "Radosna Jesień" w Górznie, Bielański Ośródek Kultury, Bielański Ośrodek Kultury Filia Estrady, Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty przy ul. Parkowej w Warszawie, Tale Valley Community Theatre, Warszawski Żeński Chór Harfa, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łomiankach, Stowarzyszenie Przyjaciół Huty Warszawa – Warszawscy Hutnicy, Spółdzielnia Mieszkaniowa WARDOM, TVP3 Warszawa, Radio Pogoda, Aktivist, waw4free, seniorzy24. 

SPONSORZY